Trainingen

De slogan die in de VS wordt gebruikt bij de bewustwording van trauma en zijn gevolgen is "Hidden in plain sight". Je ziet overduidelijk de uitingen, maar herkent niet de samenhang en gaat zo aan de dynamiek voorbij. Iedereen ziet het, maar niemand doet wat...of doet maar wat...

Het is als een uurtje zendtijd krijgen bij een therapeute die maar steeds vraagt om "concreet te zijn" en even "kort en bondig" te vertellen waar het om gaat. Ander voorbeeld: in het nieuwe natuurkunde programma is quantum mechanica een verplicht onderdeel. Met de klassieke mechanica kun je niet uitleggen hoe het zit. Je moet eerst zaken ont-leren, de bereidheid ertoe hebben om ontvankelijk te zijn voor het idee dat een elektron op meerdere plaatsen tegelijk is en allerlei interferentie optreedt.

Het is bij trauma niet anders: dat versta je alleen maar als je er goed in geschoold bent, de grondbeginselen onderwezen hebt gekregen, de materie vastgepakt hebt en er lang genoeg mee bezig bent geweest. Wellicht gaat de parallel wederom op dat degene die zegt het te begrijpen, het niet begrijpt... Het is al heel wat om dat wat je ziet te beschrijven en dan de samenhang beginnen op te schrijven, te modelleren. Zo kun je patronen in kaart brengen en daar, al lerende, nieuwe programmeeregels aan toevoegen: het model uitbreiden.

Om de paradigm shift te maken van het  denken van de klassieke therapeut/hulpverlener: "ik zeg wat en jij begrijpt het en past dat toe" naar ""je mag vertellen wat je overkomen is en ik loop met je op" is een trainingencyclus ontwikkeld. Allereerst wordt onderkent dat dat logische denken van de "patient" precies door het trauma niet meer zo werkt als waar de klassieke benadering van uitgaat. Trauma grijpt in op het lichaam en de hersenen in zowel de software als de hardware.

De lezingenserie neemt u mee van het ontstaan van het trauma door overdracht en de gevolgen ervan op lichaam en geest en de contacten naar buiten. De school, het werk, de (poetntiele) partner, het gezin, de sociale contacten en de interferentie ertussen. Na deze training ervaart u dat niet voor niets gesproken wordt van complex trauma wanneer het gaat om overdracht over de generaties. Logische stappen zijn moeilijk te maken. Bewustwording is eigenlijk de sleutel tot herstel. Balans zoeken en herstellen, zelf-regulatie om dat wat uit balans is geraakt er gaandeweg weer een beetje uit de kreukels te krijgen.

Klassieke therapie van een uurtje praten in de week helpt niet echt. Het gaat erom zaken uit te graven terwijl het dagelijkse leven doorgaat. Schrijven, groepswerk, een selected few van vrienden, dieet, beweging en de financiën organiseren zijn zaken die onherroepelijk ook in het plaatje moeten worden betrokken. En het lukt maar moeilijk om het een te doen en het ander niet te laten. Het kost enorm veel tijd. Deze dynamiek leert u in de trainingscyclus "trauma benadering in families". 

De training wordt herhaald met een frequentie van 6 weken en wordt in principe "in huis" gegeven in een ruimte voor 25 tot 40 aanwezigen, die via begeleidend boek en opdrachten met presentaties, Q en A en cases zelfstandig leren. De training staat open voor professionals van de (jeugd)zorg, gemeentelijke instanties, leerplicht, schoolleiders en/of verantwoordelijken voor zorg, mentoren, (huis)artsen en degenen die vanuit eerdere trajecten er aan toe zijn zelf te werken. 

Naast deze core training zis er een verscheidenheid aan trainingen op gebieden die grenzen aan trauma. Trauma en verslaving gaan hand in hand. Over de verslavingen als drugs en drank is langzamerhand veel bekend... niet meer doen is zo ongeveer de moraal. Dat ligt wat ingewikkelder als het om relaties en seksualiteit gaat. Parallel aan eten en drinken ga je het niet overleven als je het niet meer doet. De procesverslavingen staan langzamerhand op de kaart, maar zijn nog steeds weinig begrepen. In de juiste setting, na persoonlijk overleg, worden trainingen gegeven voor kleinere groepen, voor paren en individuen die het stadium van besmuikt lachen over seksverslavingen voorbij zijn en begrijpen dat seks- en relatieverslavingen net zo wurgend zijn als "echte" verslavingen. En om dat maar te zeggen: hoe is het om met een sexual anorectic om te gaan? Iemand die niet eet, gaat dood en krijgt zo een vorm van controle. Een seksuele anorectic laat zijn/haar partner doodgaan en krijgt zo een controle. Hoe kom je in zo'n verstrengeling terecht...en hoe kom je er weer uit?

We hebben er thema-avonden en dagtrainingen voor.

In het Nederlands taalgebied is codependentie weinig bekend. In het Engels is codependency een mainstream term aan het worden net als in het Duits co-abhangig dat is. Waarom komt het toch zo vaak voor dat een verslaafde zo lang ermee weg kan komen verslaafd te zijn? Wat vertelt dat over zijn/haar partner, het gezin, de familie? Zijn er mensen die de verslaving faciliteren? Vertelt dat iets over de verslaafde of ook over henzelf? Moet hij/zij ook werk doen te herstellen? Wel degelijk, dat is de eerste in het gezin die gezond kan worden en daarmee de verslaafde(n) aanzet hetzelfde te doen. Het gaat over grenzen. Niets zo moeilijk als dat.

Wij geven er dagtrainingen over. Met thema's als codependentie, het verband met DTD: Developmental Trauma Disorder, de 5 core patronen van codependentie, het vastlopen door steeds maar aanpasgedrag te hebben. Maar ook de codependent die meestal de champion van de familie is... als die durft. Die door zijn gevoelde pijn er veel voor over heeft aan het werk te gaan en waar de interventie van buiten op kan ingrijpen als belangrijkste schakel in het familiesysteem. 

Om codependentie en verslaving beter te begrijpen, kun je de benadering kiezen om te kijken waar het tekort van liefde is vervangen door een surrogaat, aan manier om net te doen alsof. Zoiets heet narcisme. In het narcistisch spectrum spelen onverwachte en griezelige krachten voor. Met een beetje mazzel houdt je zo een familie op de rit in een soort van stabiliteit. Die ook zijn tol eist. Zowel uitspelen als onderdrukken van zaken kosten energie. Sommige spelers vinden in de kosten/baten voordeel bij het uitspelen en andere bij het onderdrukken of andersom. Begint er iemand aan de boom te schudden, dan breekt helemaal de pleuris uit. Krachten en tegenkrachten. Net als in de natuurkunde leidt dat door doorslaan of balans. Ingrijpen met een extra kracht haalt het systeem uit zijn inertie. Maar brengt ook heel wat onzekerheid op gang. Een goede therapeut moet kunnen doorzien welke en in systemen kunnen denken. daarin trainen wij u.

Docenten kennen allemaal wel een situatie waarin pushen geen zin meer heeft en is soms in de war of boos als een leerling de goede advizen maar niet opvolgt. Waarom is het eigenlijk zo dat het lerende brein maar niet aangesproken kan worden? Ja, communicatie is in lagen, ook hersenen zijn gelaagd. Als het vecht/vluchten het overneemt, kun je het andere vergeten. Dat leggen wij u uit, bij irvige of aan de school waar u en uw collega's benieuwd zijn. Wellicht ook hoe de RTTI beinvloed wordt en hoe je signalen oppakt. Als een kind gepest wordt, is het nodig in te grijpen. Niet alleen bij de pesters, maar ook het kind zelf. Grote kans dat trauma een rol speelt.

Hoeveel mensen zijn er niet die begrijpen dat er iets is, wat ze ook niet weten wat het is...maar ergens gaat het niet goed. Er gebeurt iets vreemds. is mijn man, is mijn vrouw seksverslaafd? hm wat is dat dan? Is dat erg? Is dat een excuus? wat doe hij/zij en wat doe ik? Beneath every threat is a carefully hidden opportunity. Het verlangt wel een andere manier van kijken dan bepaalde vocabulaire te gebruiken die de partner veroordelen. Kom je daar zelf beter uit? En als dat zo was, waarom? Of toch waarom niet? Discretie is hier belangrijk uiteraard. Je wilt er niet mee gezien worden als er ook anderen zijn. tenminste niet direct...  Je schaamt je er voor. En toch...schaamte voedt de verslaving. Het is de shame cyclus die de verslaving vertegenwoordigt. Als je niets doet, weet je zeker dat de schaamte toeneemt en de gevolgen...tot de dood er op volgt. Via uitputting van het lichaam, vastlopen, zelfmoord. 

Wij bieden u trainingen, overdag en in de avonden om u alleen, met uw partner of met andere stellen de dynamiek van seksverslaving, of eigenlijk liever "intimacy disorders" uit te leggen. En laten u er niet in alleen. U leert in uzelf te kijken en leert dat beter te doen als er ook anderen zijn die via hun verhaal het uwe verhelderen. U leert er zo de schaamte mee te reduceren. We leggen u ook uit hoe de 12 stappen werken als hart van de Minnesota aanpak. 

Gezondheid blijkt door trauma te worden ondergraven. eerdere coping strategieën die bleken te werken om een harnas tegen pesten te vormen, tegen afwijzing , het onbegrepen voelen en meer, kosten u zoveel energie dat u aan gezonde stappen niet toekomt. U leert dat voeding, routines samen met uw herstelwerk van trauma samengaan en u net als plateaus op hogere energieniveaus doen komen. We nodigen in trainingen voedingsdeskundigen uit naast therapeuten die uw ademhaling weer goed doen functioneren en inzichten waarom u verkeerd eet, eigenlijk allemaal om die quick fix te krijgen, die u eigenlijk verder van huis brengen. Bij trauma gaat de energie blokkeren net als de harmonische golf van prachtige muziek. De top naar boven en beneden worden een blokgolf. Reduceren van de intensiteit, terugbrengen naar standaard fabrieksinstellingen is het idee. Zelf-regulatie om alles dat wat uit de grenzen is gelopen er weer binnen te krijgen. Niet door extra geweld en doordouwen, maar door liefde voor uzelf...die u zolang kwijt was.